Nhà phân phối các sản phẩm Tự động hóa hãng ABB

NHÀ PHÂN PHỐI CÁC SẢN PHẨM TỰ ĐỘNG HÓA HÃNG ABB

I. Driver

I.1. AC Driver:

 • General Purpose:          ACS480, ACS580, ACS310, ACS550
 • Micro:                             ACS55, ACS150, ACS255, ACS310, ACS355
 • Machinery:                     ACS355, ACSM1-04, ABB Driver for Solar Pumps, ACS380, ACS880-M04
 • Industrial Driver
  • ACS880 Single Driver:     ACS880-01, ACS880-07, ACS880-17, ACS880-37, ACS880-31, ACS880-11…
  • ACS880 Driver Modules: ACS880-04, ACS880-14, ACS880-34, ACS880-104, ACS880-204, ACS880-304, ACS880-34, ACS880-04TX, ACS880-604, ACS880-904, ACS880-1064…
  • ACS880 Multi Driver
  • ACS800 Series (Industrial):
   • ACS800 Single Driver:   ACS800-07LC, ACS800-11, ACS800-17, ACS800-17LC, ACS800-31, ACS800-37, ACS800-37LC, ACS800-38
   • ACS800 Driver Module: ACS800-204, ACS800-104, ACS800-14
   • ACS800 MultiDriver
  • ACS880 Liquid-Cooled Modules
 • Industry specific:          ACS550, ACH580, ACQ580, ACL30, HES880, ACQ550
 • Legacy drives

 

I.2. DC Driver:           DCS550, DCS800-A,         DC880-S, DCT880, DCS800-S

  

I.3. Fieldbus communications:

 • FENA-11: Profinet, EtherNet/IP, Modbus TCP (with: ACS355, ACS850, ACS880, ACS580, ACQ810)
 • RETA-01: Profinet, EtherNet/IP, Modbus TCP (with: ACS550, ACH550, ACS880)
 • FPBA-01: Profibus DP Adapter Module (with: ACS355, ACS850, ACS880, ACS580, ACQ810)

II. Soft Starter

 • PSTX:                                     PSTX105-600-70D
 • PSE The effcient range:       PSE18-600-70, PSE25-600-70, PSE30-600-70, PSE37-600-70, PSE45-600-70, PSE60-600-70, PSE72-600-70, PSE85-600-70, PSE105-600-70, PSE142-600-70, PSE170-600-70, PSE210-600-70, PSE250-600-70, PSE300-600-70, PSE370-600-70
 • PSS – The flexible range:     PSS18/30-690, PSS30/52-690, PSS37/64-690, PSS44/76-690, PSS50/85-690, PSS60/105-690, PSS72/124-690, PSS85/147-690, PSS105/181-690, PSS142/245-690, PSS175/300-690, PSS250/430-690, PSS300/515-690
 • PSR The compact range:     PSR3-600-70, PSR6-600-70, PSR9-600-70, PSR12-600-70, PSR16-600-70, PSR25-600-70, PSR30-600-70, PSR37-600-70, PSR45-600-70, PSR60-600-70, PSR72-600-70, PSR85-600-70, PSR105-600-70
 • PST(B) – The advanced range: PST30-690-70, PST37-690-70, PST44-690-70, PST50-690-70, PST60-690-70, PST72-690-70, PST85-690-70, PST105-690-70, PST142-690-70, PST175-690-70, PST210-690-70, PST250-690-70, PST300-690-70, PST370-690-70, PST470-690-70, PST570-690-70, PST720-690-70, PST840-690-70, PST1050-690-70

III. Motion Control

 • MotiFlex e180: MFE180-04AN-xxAx-4+Lxxx+Nxxx
 • MotiFlex e190
 • Servo Motor e-Series: ESM04X-101-302 ESM06X-201-302 ESM06X-401-302 ESM08X-751-302 ESM08B-751-302 ESM13B-102-202 ESM13B-152-302 ESM13B-202-202 ESM13B-152-304 ESM13B-302-304 ESM13B-502-304 ESM18E-292-154 ESM18E-442-154 ESM18E-552-154 ESM18E-752-154
 • Legacy Motion Products
  • MicroFlex e100
   MicroFlex e150
  • Flex+Drive II – AC servo drive
  • FlexDrive II – indexing motion AC servo drive
   Mint-Drive II – programmable motion servo drive

IV. PLC

AC500
 • CPU:          PM572, PM573-ETH, PM582, PM583-ETH, PM585-ETH, PM590-ETH, PM590-ARCNET, PM591-ETH, PM591-2ETH, PM592-ETH, PM595-4ETH-F
 • V3 CPUs:  PM5630-2ETH, PM5650-2ETH, PM5670-2ETH, PM5675-2ETH; Terminal: TB5600-2ETH, TB5610-2ETH, TB5620-2ETH, TB5640-2ETH, TB5660-2ETH
 • AC500 Machine controller kits:        PM585-MC-KIT, PM590-MC-KIT
 • AC500 Condition Monitoring CMS: FM502-CMS Terminal: TF501-CMS (1), TF521-CMS (1)
 • Communication Modules: CM592-DP, CM582-DP, CM597-ETH, CM598-CN, CM588-CN, CM579-PNIO, CM589-PNIO, CM589-PNIO-4, CM579-ETHCAT, CM574-RS, CM574-RCOM
 • I/O:                          DI524, DC522, DC523, DC532, DX522, DX531, DO524, DO526
 • Analog I/O:             AI523, AX521, AC522, AO523, AI531
 • Funtion Modules: TU515 / TU516 (Encoder and PWM module),  TU541 / TU542 (Positioning module)
AC500-ECO
 • CPU: PM554 –TP, PM554-RP, PM564-RP-AC, PM554-TP-ETH, PM556-TP-ETH, PM564-TP, PM564-RP PM564-TP-ETH, PM564-RP-AC, PM564-TP-ETH-AC
 • I/0:     DI561            DI562, DI571, DI572, DO561, DO562, DO571, DO572, DO573, DX561, DX571, DC561, DC562, AI561, AI562, AI563, AO561, AX561, FM562
AC500-S (SAFETY CPU)
 • CPU:      SM560-S SM560-S-FD-1     SM560-S-FD-4
 • I/O:        DI581-S, DX581-S, AI581-S
 • Terminal Unit: TU582-S
AC500-S-XC
 • CPU:      SM560-S-XC, SM560-S-FD-1-XC, SM560-S-FD-4-XC
 • I/O:         DI581-S-XC, DX581-S-XC, AI581-S-XC
 • Terminal Unit: TU582-S-XC
AC500-XC
 • CPU: PM573-ETH-XC, PM582-XC, PM583-ETH-XC, PM591-ETH-XC, PM592-ETH-XC, PM595-4ETH-M-XC; Terminal: TB511-ETH-XC, TB521-ETH-XC, TB541-ETH-XC
 • AC500 Condition Monitoring CMS-XC: FM502-CMS-XC; Terminal: TF501-CMS-XC, TF521-CMS-XC
 • AC500-XC V3
  • CPUs:      PM5630-2ETH-XC, PM5650-2ETH-XC, PM5670-2ETH-XC, PM5675-2ETH-XC
  • Terminal: TB5600-2ETH-XC TB5610-2ETH-XC, TB5620-2ETH-XC, TB5640-2ETH-XC, TB5660-2ETH-XC
  • Communication modules: CM592-DP-XC, CM582-DP-XC, CM597-ETH-XC, CM598-CN-XC, CM588-CN-XC, CM579-PNIO-XC, CM589-PNIO-XC, CM589-PNIO-4-XC.
  • I/O:              DI524-XC, DC522-XC, DC523-XC, DC532-XC, DO524-XC, DX522-XC, DO526-XC; Terminal: TU516-XC DC551-CS31-XC CI590-CS31-HA-XC CI592-CS31-XC
  • Analog I/O:  AI523-XC AX521-XC AX522-XC AO523-XC AI531-XC DA501-XC DA502-XC
  • Function Module: CD522-XC (Encoder and PWM module),  DC541-CM-XC (Interrupt I/O and fast counter)
  • Terminal Unit:       TU508-ETH-XC, TU510-XC, TU516-XC, TU516-H-XC, TU518-XC, TU520-ETH-XC, TU532-XC, TU532-H-XC, TU542-XC, TU542-H-XC, TU552-CS31-XC.

 

V. HMI

 • CP600-eCo:         CP604, CP607, CP610, CP604-B, CP607-B, CP610-B
 • CP600:                 CP620, CP620-WEB, CP630, CP630-WEB, CP635, CP635-B, CP635-WEB, CP651, CP651-WEB, CP661, CP661-WEB, CP665, CP665-WEB, CP676, CP676-WEB
 • CP600-Pro:         CP6605, CP6607, CP6610, CP6615, CP6621

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *