Cerabar M PMP55

Tình trạng sản phẩm:

PMP55-AA11JA1FGBTDJA1A, PMP55-AA11JA1HGDCZJA1A Z1, PMP55-AA11JA1HGDU7JA1A, PMP55-AA11JC1FGDKFJA1A+F1HAJA, PMP55-AA12IA1PGBCQJA5D, PMP55-AA12IA1SGJCNJA5DPA, PMP55-AA12QA1HGBTJJE4B, PMP55-AA12QI2SGJTRJA1A, PMP55-AA21JA1FGBTDJA1A, PMP55-AA21JA1HGJUEJA5B+AA, PMP55-AA21JA1KGBMRJA1A, PMP55-AA21JA1PDBACJA4A, PMP55-AA21JA1PDBUCJA4A, PMP55-AA21JA1PGBCNJD1A+ABZ1, PMP55-AA21JA1PGBMRJA1A, PMP55-AA21JA1PGBT6JA1A, PMP55-AA21JA1SDBANJA4A, PMP55-AA21RA1FGBUBJA4A, PMP55-AA21RA1FGJUBJA1A+AA, PMP55-AA21RA1FGJUBJA5B+AAP4, PMP55-AA21RA1FGKMRJA4A, PMP55-AA21RA1HGDUPJA1A, PMP55-AA21RA1HGDUPJE1A, PMP55-AA21RA1HGJT7JA1D+PASA, PMP55-AA21RA1MGJT7JA4A, PMP55-AA21RA1PGBTDJA1A, PMP55-AA21RA1PGBTDJA1A+AA, PMP55-AA21RA1PGBTJJA1A+AA, PMP55-AA21RA1PGBTJJE1A+AA, PMP55-AA21RA1PGBTRJA1A, PMP55-AA21RA1PGBU5JA1A, PMP55-AA21RA1PGDTRJE1A, PMP55-AA21RA1PGJT7JA1A+AAPA, PMP55-AA21RA1PGJTCJA1A, PMP55-AA21RA1PQJTCJA1A+AA, PMP55-AA21RA1SGBUBJA5B+P4, PMP55-AA21RA1SGJTRJA1A+PAZ1, PMP55-AA21RA1UGBUBJA5B+AAP4, PMP55-AA21RA2SGJMZJA4A+AA, PMP55-AA21RD1HGBT7JA1A, PMP55-AA21RI1HGJTRJA1A, PMP55-AA21SA1PGBT7JA4A+AAZ1, PMP55-AA22IA1HGBCXJA1A, PMP55-AA22IA1HGCCZJA1A, PMP55-AA22IA1HGCCZJB1A, PMP55-AA22IA1PGBTDJA4A, PMP55-AA22IA1SGJCNJA5D, PMP55-AA22IB1HGBAGJA1A+AA, PMP55-AA22ID1FGJCXJD1A+AAZ1, PMP55-AA22QA1FGBUPJA1A+AA78, PMP55-AA22QA1HGBUPJA1A+AA78, PMP55-AA22QA1HGJMRJA1A, PMP55-AA22QA1KGBUPJA1A+AA78, PMP55-AA22QA1KGBUPJA4A, PMP55-AA22QA1PGBTCJA4A, PMP55-AA22QA1PGBUPJA1A+AA78, PMP55-AA22QC1PGBTRJA1A, PMP55-B122IB1FGJAGJA1A+AA, PMP55-B122QA1HGJTJJA4A, MP55-BC21JB1PGBAFJA5B+AAZ1

 

 

 

Mô tả

Characteristic Value Description
Approval: AA Non-hazardous area
Output: 1 4-20mA
Display, Operation: 1 LCD, push button on display/electronics
Housing: J F31 Alu, glass window
Electrical Connection: A Gland M20, IP66/68 NEMA4X/6P
Sensor Range: 1F 400mbar/40kPa/6psi gauge, 4mH2O/13ftH2O/160inH2O overload: 6bar/600kPa/90psi
Reference Accuracy: G Standard
Calibration; Unit: B Sensor range; mbar/bar
Process Connection: TDJ Tri-Clamp ISO2852 DN51 (2″), 316L, DIN32676 DN50, EHEDG, 3A, ASME-BPE
Membrane Material: A 316L
Fill Fluid: 1 Silicone oil
Diaphragm Seal Connection: A Direct

 

 

Thông tin bổ sung

HÃNG SX

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cerabar M PMP55”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *